SVAR: Ja, du kan ha rätt till ersättning om du är helt färdig med studierna. De behöver ha varit på heltid och du behöver också ha arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla ett arbetsvillkor innan du började studera. Om du är under 25 år behöver du också ha jobbat heltid i minst fem sammanhängande månader någon gång innan du börj­ade studera. För att du ska ha rätt till ersättning behöver du också aktivt söka jobb och vara beredd att ta ett lämpligt arbete. Det är ett av grundvillkoren för ersättning, så det gäller för alla.
/Anna-Katarina Hammarberg