SVAR: Det finns olika typer av varningar. Vissa kollektivavtal reglerar att arbetsgivaren kan utdela en skriftlig varning. Om en skriftlig varning utdelats på ett korrekt sätt enligt gällande kollektivavtal  ligger den kvar, det vill säga den försvinner aldrig. Kontrollera med Kommunal lokalt vad som gäller hos er.
/Annica Jansson