SVAR: Vid en ansökan om livränta prövar Försäkringskassan inte alltid själva arbetsskadan, alltså det rena sambandet mellan arbetet och sjukdomsbesvären. Utöver sambandet finns nämligen krav på att besvären ska vara i minst ett år och att den drabbade ska förlora minst en femtondedel av inkomsten. Så länge man inte uppfyller dessa krav gör Försäkringskassan sällan en utredning av sambandet och antagligen är det så för dig.
  En möjlighet är att du ansöker om arbetsskadesjukpenning när dina sjukpenningdagar börjar ta slut. Du skriver att du varit sjukskriven i två år, så om du haft sjukpenning under hela denna tid borde dina dagar snart vara slut. Beror en sjukdom på arbetsskada finns ingen bortre tidsgräns för dagar med sjukpenning. En sådan ansökan kan vara ett sätt att få arbetsskadan prövad av kassan, eftersom man då går direkt på sambandsfrågan.
  Ingenstans i lagen står det uttryckligen att en arbetsskada måste vara godkänd av Försäkringskassan för att vara semesterlönegrundande, utan det blir en bevisfråga i det enskilda fallet. Vägledning i frågan kan du få från Försäkringskassan och exempelvis AFA Trygghetsförsäkring, som ofta gör en självständig prövning. Du kan också genom läkarintyg styrka att det är fråga om en arbetsskada. Godtar inte arbetsgivaren dessa bevis och tvist uppstår blir det ytterst allmän domstol eller Arbetsdomstolen som får avgöra frågan. Detta har ännu inte avgjorts rättsligt.
/Magnus Eriksson