SVAR: Björk hör till den grupp av träd som har tidig savstigning och blöder ymnigt på våren. Det finns mycket av höstens upplagrade vatten och näring i roten och med ett högt tryck skickas vattnet upp mot trädens topp. Det kallas rottryck. Kapar man grenar eller rötter under denna tid uppstår en ”blödning” och trädet förlorar massor av viktig energi. Har ni kapat av tjocka rötter kan detta på kort eller lång sikt påverka vattenförs­örjningen negativt för delar av kronan. Är rötterna stora kan det också på sikt påverka trädets stabilitet. Är man lite eft­erklok skulle det förstås varit bättre att bara fylla upp jord över rötterna.
  Enda sättet att stoppa flödet är med exempelvis en gasolbrännare. Man bränner helt enkelt platsen för blödningen och kan förhoppningsvis minska flödet.
/Åke Kestner