SVAR: Vi brukar rekommendera dem som reser utomlands med sin brukare att innan avresa göra en överenskommelse om vad som ska gälla i de frågor du ställt. Man ska reglera arbetstiden och alla de delar som kan bli aktuella. Ta hjälp av din sektion för att formulera en överenskommelse!
/Britt-Marie Höglund