SVAR: De centrala löneavtalen reglerar endast lägsta lön för outbildad respektive utbildad personal och med viss tids anställning hos arbetsgivaren. Det är vanligt att det finns högre lägsta löner reglerade lokalt. Du bör vända dig till din sektion, så de kan se om du har rätt lön.
/Maria Hansson