SVAR: Försäkringskassan har rätt att sänka din sgi om du inte skyddat den. Under tid med sjukpenning är sgi:n skyddad.
  Om kassan beslutar att du fortsättningsvis inte har rätt till sjukpenning måste du för att skydda sgi:n antingen gå tillbaka till ditt arbete på heltid eller ställa dig till arbetsmarknadens förfogande som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen första vardagen efter beslutet. Som jag tolkar din fråga har du under en längre tid haft halv sjukpenning som drogs in i januari 2012. Som jag förstår det har du också skrivit in dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande på halvtid efter Försäkringskassans avslag.
  Jag anar dock att du, liksom många med dig, har hamnat mellan stolarna i systemet då du beskriver att Arbetsförmedlingen inte vill hjälpa dig. Sannolikt har du förklarat för dem att du är halvt sjukskriven med läkarintyg och har registrerats i systemet som förhindrad att söka arbete.
  Om Försäkringskassan anser att du inte är eller har varit aktivt arbetssökande kan de sätta ned sgi:n,  i ditt fall till hälften och för den som inte arbetar alls i värsta fall till noll. Det är därför mycket viktigt att du kräver att få stå registrerad som aktivt arbetssökande eller på annat sätt visar att du sökt arbete aktivt.
  Det är svårt att besvara på vad Försäkringskassan baserat sitt beslut om att sänka din sgi utan att ta del av handlingarna i ärendet. Såväl beslutet om att neka dig sjukpenning som det om att sätta ned din sgi kan dock överklagas.
  Om du kontaktar din lokala avdelning så kan de hjälpa dig. Genom dem kan du också söka juridisk rättshjälp för att driva ärendet i domstol.
/Magnus Eriksson