SVAR: Yngre plantor behöver inte beskäras, men efter några år börjar grenarna bli kraftiga och kala in mot mitten. Du kan då beskära plantorna direkt efter blomningen genom att försiktigt gallra ur några av de största grenarna ner mot marken. Gör detta kontinuerligt och ta om våren bort grenar som skadats under vintern,  ner till frisk ved. Då håller du dina plantor unga och vitala. Ge gärna en extra gödselgiva när de kommer i gång och växer.
/Åke Kestner