SVAR: Muntliga löften gäller likväl som skriftliga, men det kan vara svårt för en enskild person att bevisa att det muntliga löftet utfärdats. Har du blivit nekad fortsatt anställning på grund av föräldraledighet kan det vara ett brott mot lagstiftning.
  Det beror på vad som sagts och hur.  Villkor för personliga assistenter får du reda på om du kontaktar sektionen.
/Maria Hansson