SVAR: Visst gäller muntliga löften och avtal. Men problemet är oftast att ord står mot ord. I slutändan är det svårt att bevisa vad som verkligen har sagts eller utlovats.
/Lars-Sture Johansson