SVAR: Vi hade uppdraget från delegationen att begränsa del­ade turer, inte ta bort dem helt. Lokala parter ska aktivt arbeta med att minska antalet delade turer genom att exempelvis upprätta handlingsplaner. Ta kontakt med din sektion så att arbetet kommer i gång snarast möjligt.
/Maria Hansson