SVAR: Det låter inte så hoppfullt. Som alla barrväxter kan tujor inte bryta om och få nya fina grenar eftersom de saknar de adventivögon (vilande skottanlag) som de flesta lövfällande träd och buskar har. När barrträd råkar ut för en skada där grenar torkat eller dött kan de alltså inte producera nya.
  Lätt beskärning av unga skott går bra och ger en tätare tillväxt, vilket man utnyttjar till exempel vid odling av en granhäck.
  Översvämningen kan mycket väl vara boven i dramat, men det kan också handla om så kallad torrfrysning under den senaste kalla och långa vintern. Rötter som fått stå i vatten under lång tid skadas av syrebrist, medan torrfrysning på grund av att rötterna inte kan ta upp vatten orsakar torkskador. I båda fallen är det förödande för växten. Du kan prova med att skära tillbaka grenarna till levande ved och hoppas på att de bryter om, men jag tror dess värre inte att det kommer att lyckas så bra.
/Åke Kestner