SVAR: Du har en anställning i kommunen och hade en placering på natten. Vid omorganisation eller övergång av verksamhet då tjänster ska dras in, ska kommunen omplacera berörda arbetstagare.  I första hand ska naturligtvis hänsyn tas till vad du vill, beroende på vilka jobb som finns. Exakt vad som hände i ditt fall och varför går inte att centralt svara på. Då du är fackligt förtroendevald bör du kunna få svar på dessa frågor från Kommunal lokalt.
/Annica Jansson