SVAR: Enligt ditt kollektivavtal gäller följande: Vid behov av arbetskraft ska arbetsgivaren  innan nyanställning sker pröva om arbetstagare anställd på arbetsstället och som anmält intresse, ska erbjudas höjd sysselsättningsgrad. Det är alltså arbetsgivaren som avgör om det är möjligt. Kontakta din sektion för hjälp i frågan.
/Ameli Andersson