SVAR: För den som är tidsbegränsat anställd kortare tid än en månad är sjuklönereglerna snåriga.
  Man har rätt till sjuklön om man tillträtt anställningen och därefter varit anställd 14 kalenderdagar i följd. Vid beräkningen av de 14 kalenderdagarna får tidigare anställningar hos samma arbetsgivare räknas med, om tiden mellan anställningarna inte överstiger 14 kalenderdagar.
  Uppfyller man kvalifikationskravet har man rätt till sjuklön för de timmar man hade inbokade pass.
/Anne-Maria Carlsgård