SVAR: I det centrala löneavtalet finns inte reglerat att korttidsanställda ska avstå retroaktiv löneökning. Har alla tillsvidareanställda fått ny lön från april 2012 kan det vara så att du blivit felaktigt hanterad. En arbetsgivare får inte missgynna anställd med tidsbegränsad anställning, vilket du verkar ha. Kontakta din sektion för utredning av frågan.
/Maria Hansson