SVAR: Om man kan byta fackförbund under tid man är arbetslös beror på det nya fackförbundets regler. Ta kontakt med det fackförbund du vill byta till och hör efter vilka regler som gäller.
  Vad gäller dina funderingar kring sjukförsäkringen och kravet från Försäkringskassan bör du ta kontakt med din sektion för att få hjälp. Gör detta så fort som möjligt eftersom man bara har en viss tid på sig för att klaga på Försäkringskassans beslut. Kommunal kan bevilja rättshjälp vid sjukförsäkringsärenden som vi bedömer som möjliga att vinna. Ärendet måste dock vara omprövat av Försäkringskassan och överklagat till förvaltningsrätten.
/Anne-Maria Carlsgård