SVAR: Efter din studieledighet är du garanterad att få samma eller likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som du skulle haft om du inte varit ledig. Att säga upp någon på grund av studieledighet utgör inte saklig grund och kan därför angripas med rättsregler om anställningsskydd. Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren följa de regler som finns i lagen om anställningsskydd, las, och/eller eventuella regler i kollektivavtal. /Joakim Oscarsson