SVAR: Semester- och sjukledighet förbrukar den ordinarie arbetstid som skulle fullgjorts med arbete under den period ledigheten motsvarar. Om arbetsplatsträffar och föräldramöten som betraktas som ordinarie arbetstid infaller under sådan ledighetsperiod, då ska den arbetstiden anses vara fullgjord.
/Tord Almlöf