SVAR: Enligt lagen om anställningsskydd har du en månads uppsägningstid. Men du skriver att du är anställd inom Region Skåne och i så fall omfattas du av gällande kollektivavtal. Då gäller tre månaders uppsägningstid om du är tillsvidareanställd och har en sammanhängande anställningstid sedan minst tolv månader. Jag tycker du ska förklara för din arbetsgivare hur du känner och att du vill avsluta din anställning tidigare än vad uppsägningstiden anger.
/Lars-Sture Johansson