SVAR: För allmän visstidsanställning och vikariat beräknas anställningstiderna var för sig. Har man varit anställd hos en arbetsgivare i sammanlagt två år under en femårsperiod, antingen i en visstidsanställning eller som vikarie, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Är något av detta uppfyllt har alltså anställningen gått över till en tillsvidareanställning. Det finns inte reglerat om detta gäller på samma arbetsplats, utan det enda som anges är att anställningen övergår till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. Det kan finnas annan reglering i kollektivavtal.
  Även om man inte uppfyller kraven för en tillsvidare­anställning kan man ha företrädesrätt till återanställning där man tidigare var sysselsatt. Förutsättningen då är att man ska ha varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Återanställning enligt företrädesrätten ska ske i turordning. Finns det fler personer som var sysselsatta i verksamheten och inte har fått fortsatt anställning ska den med längst anställningstid hos arbetsgivaren först erbjudas en återgång i arbete. En annan förutsättning är att man har tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifterna. Företrädesrätten gäller i nio månader från den dag då anställningen upphörde.
/Tord Almlöf