SVAR: Anställningsavtalet och schemat är två olika saker. Det du har rätt till är den sysselsättningsgrad som finns angiven i ditt anställningsavtal, alltså 75 procent.  Men att du de senaste fyra åren har arbetat heltid är en omständighet jag tycker du ska gå vidare med. Påtala för din arbetsgivare att de har behov av dig på heltid och att de därför borde omreglera ditt anställningsavtal till 100 procent. Ta kontakt med din sektion och be om hjälp med detta.
/Lars-Sture Johansson