För långa arbetspass och scheman som blandar dag- morgon- och kvällspass utan tillräckligt med tid för omställning fick Kommunals skyddsombud i Umeå att reagera. De krävde att Nobina skulle göra en risk- och konsekvensanalys av hur schemana påverkar förarnas arbetsmiljö. Efter en inspektion gick Arbetsmiljöverket i juni på skyddsorganisationens linje och krävde risk- och konskevensanalyser samt handlingsplaner för dels våren och hösten 2013, samt sommaren 2013. Annars skulle de tvingas betala vite om 50 000 kronor för vardera period.

I början av juli hade Nobina tillsammans med skyddsorganisationen upprättat riskbedömningar och handlingsplaner enligt Arbetsmiljöverkets krav, och ärendet avslutades. 
  Åtgärderna rör bland annat förflyttning av en hållplats och bättre möjlighet till toalettbesök på vissa linjer.
  Inför nästa så kallade tjänstepaket – som börjar gälla i vinter – håller förslag på jämnare scheman också att arbetas fram. Men enligt Kommunals skyddsombud sker det på villkoret att Nobina får minska antalet heltider.
  – Ett av våra krav var att schemana som personalen går på ska börja antingen på morgonen eller kvällen. De sa att det går jättebra men för att få det kostnadsneutralt så måste de göra fler deltidsscheman, säger Göran Sandberg, Kommunals skyddsombud på Nobina i Umeå.

I höst utökas trafiken men samtidigt planerar företaget att dra ner på antalet heltidstjänster och öka antalet deltidstjänster, enligt Göran Sandberg. Exakt hur det kommer se ut är inte klart än, och han hoppas att ingen ska tvingas gå ner från heltid till deltid mot sin vilja.
  – En del kan nog lösas med pensionsavgångar och så har vi väldigt många som är timanställda och för dem kan det vara bättre att få en fast deltidstjänst. Men vi hade helst sett det inte skulle bli några konsekvenser. Det man skulle önska var att det kanske kunde få kosta någon krona att få bättre arbetsmiljö, säger Göran Sandberg.

Skyddsorganisationen krävde också kortare ramtider än det som regleras i kollektivavtalet och längre raster – men också där sa företaget att de måste öka antalet deltider för att gå med på det.
  – Vi är så klart inte nöjda med att vi inte kan göra några förändringar som innebär någon kostnad, säger Göran Sandberg. 
  KA har varit i kontakt med Nobinas trafikchef i Umeå, Lennart Skoog, som inte vill kommentera uppgifterna förrän efter semestern, men säger att planeringen inför hösten pågår.