Jonas Karlsson, Socialdemokratiskt landstingsråd och ordförande i Länstrafiken, tycker att busspersonalens bristande anställningstrygghet är oacceptabel.
– De lever i osäkerhet vid varje upphandling. Detta gagnar inte heller resenärerna. Kvaliteten och servicen blir sämre när personalen inte mår bra, säger Jonas Karlsson.

Länstrafikens beslut att i upphandlingsvillkoren kräva personalövertagande gäller för trafiken i Hällefors och Nora. Men det kan bli ett krav som återkommer i länets alla trafikupphandlingar i framtiden.
– Det är inget vi har beslutat om. Formellt bestäms kraven vid varje upphandling. Men jag kan inte se att argumenten för anställningstrygghet blir mindre vid kommande upphandlingar. Vi får fundera på om vi ska besluta att detta blir ett permanent krav i fortsättningen, säger Jonas Karlsson.

Länstrafikens krav om personalövertagande är likalydande med det krav som har funnits sedan 90-talet när SL upphandlar trafik i Storstockholm.

Clas Hellsing, ombudsman för Kommunal Västra Svealand, är mycket nöjd med Länstrafikens beslut. Han menar att beslutet är ett resultat av ett lyckat lokalt fackligt arbete.
– Bussförarna i Nora och Hällefors, som nu kör för Nobina, har känt stor oro inför kommande upphandling. Det är bra att Länstrafiken har lyssnat på förarna och oss. Jag utgår från att kravet om anställningstrygghet också kommer att vara med vid alla trafikupphandlingar i länet i framtiden, säger Clas Hellsing.

I det avtal som Kommunal för några veckor sedan träffade med Bussarbetsgivarna enades parterna om att företag som vinner upphandlad trafik i första hand ska ta över personal från de företag som har förlorat trafiken, om det finns behov av nyrekrytering.
I en kommentar till uppgörelsen sa Kommunals ordförande Annelie Nordström att det var så långt som förbundet önskade komma för att undvika att personal som tas över slår ut redan anställd personal i det företag som tar över trafiken.
– Tänk situationen att vi har två företag, då är det ju så att det företaget som får en entreprenad redan har människor anställda, de är också våra medlemmar. Vi kan ju inte säga att de ska ut och de som kommer från det andra företaget ska in. Det måste ju bli de vanliga turordningsbestämmelserna som gäller. De som redan finns i företaget måste ha sin trygghet kvar också. Vi kan inte garantera alla alltid att få behålla jobbet. Men det här är en ökad trygghet, sa hon i ka.se den 26 juni i år.

Clas Hellsing säger att Länstrafikens beslut i Örebro innebär att all personal tas över enligt samma principer som redan gäller inom SL i Storstockholm.
Där tas all personal som så önskar över av den nye entreprenören. De tar då med sig anställningsåren från det gamla bolaget. Detta har betydelse för turordningsbestämmelserna och principen sist in först ut enligt lagen om anställningsskydd.
Om arbetsbrist uppstår i det bolag som tar över trafiken kan en anställd med kortare anställningstid i detta bolag bli av med jobbet till förmån för en med längre anställningstid i det bolag som har förlorat trafiken.

Men detta har aldrig inträffat inom SL:s trafik där det alltid finns behov av trafikpersonal.
Enda undantaget från principen om övertagande av personal inom SL gäller personer som tidigare köpts ut eller av andra skäl slutat och då skrivit på att de aldrig mer kommer att arbeta för den arbetsgivare de då lämnar. Blir det bolaget en ny entreprenör tas dessa personer inte över för en ny anställning.

– Det är en stor framgång för oss att vi får samma anställningstrygghet inom Länstrafiken i Örebro, säger Clas Hellsing.