Europafacket välkomnar uppgörelsen om nya regler för upphandling inom EU, även om facken gärna sett en tydlig hänvisning till FN-organet ILO:s konvention 94 som slår fast att den offentliga myndighet som upphandlar ska kräva att de anställda får lön och villkor enligt kollektivavtal eller lag.

Nu saknas en sådan direkt hänvisning, men det blir en tvingande regel i direktivet om att lagar och kollektivavtal måste respekteras i verksamhet som upphandlas.

Europafacket beklagar att det inte i direktivet finns med ett entreprenörsansvar för de underentreprenörer som anlitas, men frågan kommer upp i en annan förhandling i höst om villkoren för utländsk arbetskraft tillfälligt verksamma i ett annat EU-land.
Det nya upphandlingsdirektivet slår även fast att kvalitet måste bli en central faktor vid bedömning av anbud i en upphandling, och inte bara lägsta pris.

Exakt hur det nya direktivet ser ut är inte känt. Texterna är ännu inte offentliga. För att direktivet formellt ska börja gälla krävs att det formellt godkänns av EU-parlamentet.
Det gäller även uppgörelsen mellan parlamentet och rådet om consessionsdirektivet som handlar om möjligheterna att privatisera offentlig verksamhet och samhällsservice.
Europafacket välkomnar att parlamentet och rådet enats om att även i detta direktiv ställa krav om respekt för kollektivavtal samt att dricksvattenförsörjning inte ska omfattas av direktivet.

I uppgörelsen sägs att det är upp till kommuner och lokala myndigheter att avgöra hur de vill att samhällsservice organiseras. Europafacket befarar ändå att direktivet leder till ytterligare privatiseringar.