Nobina har meddelat Kommunal att de från och med i sommar tänker tillämpa semesterlagen utifrån vad som verkligen står där.
Lagen ger arbetstagare som regelbundet arbetar lördag eller söndag följande rätt:

”Omfattar semesterledighet minst nitton dagar har arbetstagaren rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut såväl omedelbart före som omedelbart efter ledigheten, om inte särskilda skäl talar emot detta.”

Nobinas tolkning är att berörda anställda som tar ut fyra veckors semester bara har rätt till betald ledighet till och med fredag i vecka fyra om de har arbetshelg. Om den anställde vill vara ledig med betalning den helgen måste arbetstagaren ta ytterligare semester eller kompledigt för dessa två dagar.
– Det är helt orimligt. Vi har protesterat men inget har hjälpt. Kommunal borde försöka stoppa detta med hänvisning till semesterlagen, säger Marie Bobäck som arbetar vid Nobina i Nyköping.

Ombudsman Clas Hellsing, Kommunal Västra Svealand, säger efter kontakt med jurister att det inte går att ta strid med hänvisning till semesterlagen.
– Den säger att de anställda har rätt till ledighet helgen vecka fyra, men inte att den ledigheten ska vara betald, säger han.
Kommunal tänker istället använda sig av kollektivavtalet.
– Enligt vår uppfattning bryter Nobina mot avtalets regler om antalet fridygn inom en begränsad period. Om helgen i semestervecka fyra är arbetsdagar blir det för många arbetsdagar och övertidsersättning ska i så fall utgå, säger han.
Kommunal samlar nu in exempel på påstådda avtalsbrott från hela landet och planerar att driva dessa fall i en central förhandling med företaget.
– Vad vi vet finns det inget annat företag som tolkar semesterlagen på samma sätt som Nobina gör, säger Clas Hellsing.

Personalchef Eva Nelson, Nobina, säger att företaget anpassar sig till vad som redan gäller inom andra företag i branschen.
– Det är bara Nobina som har bjudit på dessa kransdagar. Men nu gör vi samma tillämpning som alla andra redan gör, säger hon.
Hon känner inte till Kommunals argument att detta i så fall är ett brott mot kollektivavtalets regler om antalet fridygn.
– Det har jag aldrig hört. Jag tycker att Kommunal i så fall ska framföra det till oss och begära en förhandling, säger Eva Nelson.

Arrivas kommunikationschef Tomas Hedenius säger att i hans företag tillämpas samma principer som de Nobina börjat tillämpa.
– I alla fall vid de depåer jag har varit i kontakt med. Jag kan så här i semestertider inte nu bekräfta att det sker överallt hos oss, säger han.

Ted Stridsberg, affärsområdesdirektör vid Keolis är förvånad över frågan.
– Vad jag vet har vi inte ändrat några regler för semesterledighet sedan jag själv körde buss 1981–1988. Och då kunde vi ta ut fyra hela veckors semester med betalning, säger han.