En grupp på 50-60 personer står samlade i smågrupper och samtalar utanför entrén. Plötsligt hörs en visselsignal, alla lägger sig ned på marken och ligger stilla. Runt dem vecklar andra personer ut banderoller i protest mot nedskärningarna och arbetsmiljön vid sjukhuset.

Efter tre minuter reser sig personerna som har legat på marken. Banderollerna vecklas ihop. Alla går vidare bort från entrén.
– Denna flash mob som vi hade för några dagar sedan var väldigt lyckad. Vi hade stöd från andra fack och från patienter som deltog i vår aktion. Vi kommer att göra fler flash mobs i framtiden. Vårdpersonal från andra sjukhus har hört av sig för att de inspirerats av oss och vill göra liknande aktioner, säger Susanne Wensmark.

Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om underbemanningen i sommar vid Skånes universitetssjukhus. Bristen på personal är än värre under semestrarna, det saknas tillräckligt antal vikarier och ordinarie personal får ta fler extrapass än normalt.
– Värst är det vid förlossningen där media mest uppmärksammat bristen på läkare och barnmorskor. Men även vår personal drabbas.

Vid andra avdelningar är läget också mycket ansträngt, ändå vågar inte alla klaga av rädsla för att chefen ska tycka att de inte pallar trycket vilket kan straffa sig lönemässigt, säger Susanne Wensmark.
Inom kort ska hon träffa nätverket Rädda vården i Skåne.
– Vi ska planera gemensamma aktioner för att öka uppmärksamheten kring hur allvarligt läget är, säger Susanne Wensmark.

Fakta: Flash mob kallas det när en grupp människor samlas på en plats och plötsligt gör något oväntat tillsammans under en kort stund för att sedan skingras direkt efteråt.