Vid ett seminarium i Almedalen diskuterades en rapport som visar att vinsterna i företagen ökat på löneandelens bekostnad under de senaste 15 åren. I Sverige har denna trend bromsats upp medan löneandelen fortsätter att minska i andra europeiska länder.
  Lars Lindgren är kritisk till denna utveckling.
  – Socialdemokraterna fick oss i facket att avstå löneökningar för att öka möjligheten till investeringar i näringslivet. Men dessa investeringar har inte ökat, istället går vinsten i fickorna på ägarna. Därför borde vi ta ut mer i lön, säger han.

Men Anders Ferbe varnar för en sådan utveckling. Han påminner om att facken under 80–talet tog ut stora löneökningar som ledde till en hög inflation som i slutändan ledde till minskad köpkraft för LO:s medlemmar.
  – Vi förlorade en månadslön i köpkraft, säger han.
  Anders Ferbe, som i år var med och satte industrins märke, som Kommunal, Transport och andra förutsätts följa, tycker att de senaste årens löneökningar har varit i god balans med vad den konkurrensutsatta industrin tål.
  – Det är samtidigt ett bekymmer för oss att löneandelen sjunker i våra konkurrentländer som Tyskland. Detta begränsar möjligheten för oss att ta ut högre löner i Sverige, säger Anders Ferbe.