Även i Batman vill de flesta unga män gifta sig med kvinnor som förvärvsarbetar till skillnad från när jag var liten då kvinnor skulle vara hemma. Trots att de unga männens syn på kvinnors deltagande i arbetslivet har förändrats radikalt, slutar de flesta unga kvinnor att arbeta när de får barn. Anledningen är att det varken finns barnomsorg eller äldreomsorg.
  Under mina resor har jag träffat många kvinnor som tidigare har haft arbete och försörjt sig själva, men som nu är totalt beroende av sin man ekonomiskt och med den enda uppgiften att ta hand om sina barn och gamla svärföräldrar. Det är klart att dessa kvinnor blir bittra och i längden inskränkta.

Jag har alltid skrutit om Sverige, där kvinnor inte behöver välja mellan arbete och barn för att vi har ett fungerande välfärdssamhälle. LO-ekonomen Anna-Kirsti Löfgren skriver i Dagens Samhälle 5/6-2013, ”Kvinnor vinner som grupp på att välfärdstjänster finansieras med offentliga medel och förlorar om resurserna till barnomsorg, skola, vård och äldreomsorg skärs ner.” 
  Löfgren har i LO-rapporten ”Effektiv omfördelningen över livet” undersökt mäns och kvinnors genomsnittliga användning och finansiering av individuell offentligfinansierad konsumtion. Det är en mycket intressant rapport som visar att kvinnor förlorar i dubbel bemärkelse om välfärdsstaten försvagas. Dels får kvinnorna sämre välfärdstjänster för egen del och dels för att det är kvinnorna som går ner i arbetstid för att vårda barn och äldre.

Problemet är att i Sverige tror många att det råder en gemensam syn på jämställdhet. Men de partier som nu har styrt det här landet har som ideologi att välfärdsstaten ska försvagas, vilket innebär att kvinnorna i Sverige hamnar i samma situation som kvinnorna i Batman. Den borgerliga regeringen har sänkt skatter i stället för att satsa på äldreomsorg och barnomsorg.
  De som har råd får genom RUT-avdraget samhällets stöd att köpa hushållstjänster andra uppmuntras att bli hemmafruar genom vårdnadsbidraget. Lyckligtvis verkar det som om allt fler kvinnor börjar se vart detta leder och tar avstånd. Olika opinionsundersökningar visar nämligen att de borgerliga partierna tappar sitt stöd hos kvinnor.

Ja 

till Nationella Hjälplinjen som kostnadsfritt och anonymt erbjuder stöd och råd till personer i psykisk kris, välbehövligt särskilt nu under sommaren.

Nej 

till och tragiskt att det fortfarande anno 2013 finns länder där demokrati, yttrandefrihet och jämställdhet bara är ord, och inget som efterföljs.