Vid Folkpartiets dag i Almedalen presenterade Jan Björklund förslaget som han beskriver som inspirerat av lärlingsutbildningen i Tyskland, Nederländerna, Österrike och Danmark.
  – Det är länder som har lägre ungdomsarbetslöshet än vad vi har i Sverige och andra länder där yrkesutbildningen sker i skolan och där eleverna också tvingas läsa teoretiska ämnen för att få högskolebehörighet, säger Jan Björklund.
  Några sådana krav finns inte med Folkpartiets förslag. Där handlar det om att lärlingen varvar utbildning och praktik för att senare kunna få fast anställning inom yrket.

Rent statistiskt räknas inte lärlingar ute i företagen som arbetssökande vilket elever på yrkeslinjer på företagen gör när de söker praktik. Det är bland annat därför ungdomsarbetslösheten redovisas som lägre i de länder som Folkpartiet inspirerats av.
  Men Jan Björklund säger att det inte handlar om att statistiskt minska arbetslösheten.
  – Med vår modell får de unga en bättre möjlighet att få jobb. Lärlingsplatsen kommer i många fall att bli en fast anställning därför att den unge redan har fått in en fot på företaget, säger Jan Björklund.

Folkpartiets förslag har inget att göra med de yrkesintroduktionsavtal som bland annat Kommunal tecknat med Sveriges Kommuner och Landsting och de privata Vårdföretagarna, och som Reinfeldt i förrgår lovade pengar till.
  Dessa avtal handlar om att ge möjlighet till praktik för dem som gått en gymnasieutbildning. Folkpartiet vill ersätta gymnasieutbildningen med något helt nytt.
  – Vårt förslag handlar om att ändra inriktning på gymnasieutbildningens yrkeslinjer som vi tycker ska genomföras ute på en arbetsplats, säger Jan Björklund.
  Enligt Folkpartiets förslag ska en ny anställningsform införas, gymnasial lärlingsanställning. Denna anställning ska vara på halvtid och gälla så länge som lärlingspraktiken pågår. Resterande halvtid ska lärlingen få yrkesutbildning.

Lärlingspraktiken ska betalas enligt kollektivavtal. I Folkpartiets exempel får då en lärling enligt byggavtalet 10 500 kronor i månaden. Eftersom det är en halvtid blir lärlingslönen 5 250 kronor i månaden.
  – Det är mycket pengar för en 17–åring, säger Jan Björklund.
  Enligt Folkpartiets förslag ska staten betala 80 procent av arbetsgivarens lönekostnader för lärlingen. Folkpartiet vill även ge arbetsgivarna ersättning för utbildade handledare åt lärlingarna.
  Det finns inte enligt förslaget någon garanti om rätt till anställning efter att en gymnasial lärlingsanställning upphört.
  Målet är att hälften av yrkeseleverna, cirka 50 000 personer, ska finnas på lärlingsutbildning år 2020. Då beräknas reformen kosta 2–3 miljarder per år.