Samma dag som man på Dagens Nyheters ledarsida kunnat läsa att Vänsterpartiet inte direkt satsar på att vinna röster när de lägger förslag på förslag som handlar om att begränsa eller förhindra vinster i välfärden, ställde ett seminarium frågan: Är vinstkritik en vinnarfråga i nästa års val?
  Även den fackliga tankesmedjan Katalys tillsammans med ABF som anordnade seminariet valde alltså att fokusera på de politiska förslagens funktion som röstmagneter …

För Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler var dock svaret givet och ingången delvis en annan:
  – Jag struntar hundraprocentigt i om det är en vinnarfråga. Frågan är om vi vill ha ett samhälle som styrs av girighet eller av omtanke.
  Samtidigt menade han att det finns mycket som talar för att det skulle kunna vara en vinnarfråga. V som profilerat sig starkt i vinstfrågan ser också sina bästa resultat i opinionsundersökningarna sedan 2004 (bortsett från toppar under perioder där Socialdemokraterna krisat). V visar också höga resultat där medborgarna skattat förtroendet för olika partier vad gäller sjukvård och sysselsättning, menade Etzler.
  – Så jag tycker att det finns fakta som talar för att det är en vinnarfråga, i alla fall om man är vänsterpartist.

Valter Mutt från Miljöpartiet höll med om det vinnande i vinstkritiken. Han menade att det var helt avgörande att Miljöpartiet under sin kongress nyligen tog ett avgörande beslut i vinstfrågan.
  – Punkt slut, vi ska inte ha vinstutdelning. Det är alldeles tydligt. En god grundide har kidnappats och perverterats. Jag är övertygad om att det här kan bli en vinnarfråga eftersom det i grunden är en demokratifråga. Vi måste vinna den här fajten och vi kommer att göra det.

Emma Almgren från Tiden magasin och aktiv i Handelssossen, berättade att hon själv var osäker på var hennes parti  Socialdemokraterna står i vinstfrågan och att hon ser problem med S inställning.
  – Den fokuserar mycket på ökade kvalitetskontroller, men vi har redan kontroller och detaljregleringar.
  Hon gav ett exempel där S menar att företagen inte får ha ”väsentligt lägre bemanning” än på den kommunala sidan:
  – Men det är redan så låg bemanning på den kommunala sidan så det räcker med att det är en halv tjänst mindre så klappar allt ihop.

Hon talade om att Socialdemokraterna missat det skifte som skett i politiken. Att borgarna helt enkelt har fått människor att tro att det politiska är privat och att politiken inte har någon makt.
  – När skolorna stänger står inte en hop föräldrar utanför kommunkontoret. Det finns en uppgivenhet. Man lägger ansvaret på sig själv och tänker att det är mitt fel att jag valt fel skola till mitt barn. Jag vill ha ett Sverige där det inte finns något fel att välja. Där det inte finns förskolor som är för dåliga. Vems barn ska gå i de förskolorna?
  Arvin Yarollahi är läkare och skrev tidigare i våras en debattartikel i Kommunalarbetaren ”Mer pengar till vården”,  om resursbristen inom vård och omsorg (se länk), för två år sedan startade han vårdupproret.
  – Jag förstår inte hur vi kan lämna ut pengar till vinstdrivande företag när den offentliga vården inte fungerar som den ska.

LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin är den som lett arbetet med att ta fram LO:s ståndpunkter utifrån kongressbeslutet om en non profit-lösning.
  Han sade sig tro att välfärden kan bli en stor valfråga av den anledningen att det är där konflikten ligger i svensk politik i dag.
  Samtidigt hävdade han att dagens verklighet gör att det är svårt att slå tillbaka pendeln och menade att det är viktigt att medborgarna fortsättningsvis kan välja också privata utförare.
  – Jag tror inte att det är en väg framåt att ta bort valfriheten.