Annelie Nordström hos Barndomstolen.Foto: Catarina Berglund

Annelie Nordström kastar sig mellan programpunkterna. Från ekonomiskt seminarium med finansminister Anders Borg till Barndomstolen med Unga Örnar.