I september ska LO och Socialdemokraterna presentera hur de ska arbeta vidare med kravet om ett socialt protokoll i EU. De menar att frågan blir aktuell när EU inom kort inleder diskussioner om att förändra det nuvarande fördraget.
  Det blir en stor utmaning att få igenom kravet om ett socialt protokoll som ska garantera löntagarnas fackliga och sociala rättigheter när dessa kommer i konflikt med kapitalets frihet på EU:s inre marknad.
  Många konservativa regeringar i EU–länderna vill snarare inskränka de fackliga rättigheterna ännu mer.

Den svenska regeringen vill inte driva kravet om ett socialt protokoll, trots att den uppmanats att göra det av en majoritet i riksdagen bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
  Varje fördragsförändring kräver enhällighet och det räcker med att ett land säger nej för stoppa förslaget.
  – Kravet om ett socialt protokoll är det bästa alternativet för oss, men det är samtidigt det svåraste att få igenom, säger Österrikes LO–ordförande Erich Foglar.
  Han medverkade vid ett seminarium i Almedalen om det sociala protokollet.

Kravet om ett socialt protokoll blev aktuellt när EU–domstolen i Lavalmålet slog fast att facket inte har rätt att ta till stridsåtgärder och kräva kollektivavtal om det strider mot kapitalets friheter enligt EU–rätten. Domstolen har slagit fast detta också i andra domar.
  För LO och TCO är det sociala protokollet en mycket viktig fråga. Efter Lavalmålet har flera förbund problem med social dumping inom sina branscher, som de är förbjudna att ta strid för att bekämpa.
  Österrike har inte samma problem eftersom de har allmängiltigförklaring av sina avtal som gör att dessa blir lag som alla måste följa, även utländska företag i landet.
  Den socialdemokratiska regeringen har även infört en lag som förbjuder social dumping, vilket EU–kommissionen inte gillar.
  Österrikes LO är rädd för att EU–domstolen ska tvinga Österrike att riva upp lagen.
  – Vi är solidariska med facken i Sverige och andra länder som inte har vårt system och vi vill göra allt för att få behålla det, säger Erich Foglar.

LO och Socialdemokraterna hoppas att kravet om ett socialt protokoll ska vara en stor fråga inför valet till EU–parlamentet i maj nästa år och inför riksdagsvalet fyra månader senare.
  Som ett led i att lyfta frågan också i andra länder än Sverige planerar de i samarbete med Österrikes LO att bjuda in fackförbund från andra EU–länder för att diskutera frågan.
  Mötet ska äga rum i Österrike i oktober, några veckor efter det österrikiska valet. Om Socialdemokraterna då sitter kvar i regeringen så blir det då i Österrike även ett Socialdemokratiskt möte med partier från EU–länderna för att diskutera frågan om att i fördragsförhandlingarna kräva ett socialt protokoll.