Två oanmälda inspektioner gjordes nattetid på boendet Ugglan i Härnösand med ett års mellanrum – hösten 2011 och hösten 2012. Vid båda inspektionerna hade tre personer hand om sex avdelningar med totalt 50 vårdtagare. Boendet är byggt på ett sådant sätt att man inte kan ha koll på andra avdelningar än den man befinner sig på. Personalen var utrustad med larm, men på grund av problem med larmens utformning hände det att personalen inte visste hur länge ett larm varit aktiverat eller hos vem.

Inspektionen för Vård och omsorg, IVO, som har tagit över ärendet från Socialstyrelsen, har nu fattat beslut om ett vitesföreläggande och kräver att Carema ser till att det finns en tillräcklig bemanning utifrån de boendes behov.
  – Bemanningen ska vara tillräcklig i antal för att kunna säkra vården för de boende och där måste man också ta med boendets utformning i beräkningen. Vi har ställt krav på att de ska åtgärda det här och när de kommer in med redovisning till oss kommer vi göra en bedömning, säger Britt-Marie Hallin, enhetschef på IVO.

Eva Karlsson är undersköterska och arbetsplatsombud på Ugglan. Hon jobbar inte natt, men säger att det är för lite personal på natten.
  – Vi vill givetvis ha mer personal. Det är ju tre personer nattetid som en våning var. Vissa nätter är det väldigt mycket larm och då skulle man önskat att man var en till på varje våning, säger Eva Karlsson.
  Den låga bemanningen leder också till att de boende låses in på avdelningarna, enligt IVO. Dörrarna mellan avdelningarna går att låsa upp, men IVO menar att låsen kan vara för svåra att förstå för en demenssjuk och att det då ska betraktas som en inlåsning.

Britt-Marie Hallin vill inte säga med hur mycket bemanningen bör höjas. Den 1 januari 2014 träder Socialstyrelsens skärpta bemanningsföreskrifter för särskilda boenden i kraft. De säger bland annat att en avdelning aldrig får lämnas obemannad och att hjälp vid behov ska ges utan dröjsmål.
  Ugglan får även kritik för bristfällig social dokumentation och för att genomförandeplanerna är för lika varandra och inte har utgått tillräckligt mycket från individens behov. 
  Senast den 1 september ska bristerna vara åtgärdade – annars hotar vite på 400 000 kronor. Det är ovanligt att det blir förelägganden om vite just inom äldreomsorgen.

Enligt Caremas regionchef Magnus Kiesel har de redan åtgärdat problemen med låsen och larmen. När det gäller bemanningen säger han att det inte är så att det alltid är tre som jobbar natt – ibland är det tre, ibland fem. Men boendets verksamhetschef ska ha ett möte med nattpersonalen för att se vad de tycker, och eventuellt kommer de stärka upp med en till om natten som kan gå mellan avdelningarna.
  – Vår ambition är ju givetvis att gå till IVO till mötes. Sen formulerar de det nästan som att det är någon form av kaos på natten där personalen springer fram och tillbaka mellan larm och det är inte min bild, säger Magnus Kiesel, som framhåller att Ugglan håller hög kvalitet och hamnar högt i kommunens ranking.
  Måste ni ändå inte öka bemanningen när de nya föreskrifterna träder i kraft vid årsskiftet?
  – De säger att man inte får lämna en demensavdelning obemannad. Då måste man först definiera vad en demensavdelning är, det är inte gjort. Så det finns en del otydligheter. Men visst kommer det handla om att förstärka personalen på natten, det är kommunerna som måste öka sina pengar till äldreomsorgen för att klara det, säger Magnus Kiesel.