Dan Andersson menar att det aldrig någonsin har funnits en generation som lever så framtidsansvarslöst som nu.
  Han är kritisk till att nödvändiga investeringar för att klara klimatet, miljön och människors välfärd inte blir av för att de i första hand värderas om de är ekonomiskt lönsamma eller inte.
  Enligt Dan Andersson hade inte Sveriges järnvägsnät börjat byggas ut på 1860–talet, eller tunnelbanan i Stockholm hundra år senare, om det hade varit lönsamheten som var avgörande.
  – Framtiden är en politisk fråga som politikerna måste ta tillbaka från de ekonomiska teknokraterna, säger han.

Dan Andersson menar att det är fel att som regeringen vill, sänka skatterna ytterligare.
  – För hälften av vad ett nytt jobbskatteavdrag kostar kan a–kassan höjas till en rimlig nivå och vi skulle dessutom kunna ha en arbetsmarknadspolitik för fler jobb och tillväxt. Jag hör inte Socialdemokraterna säga att det vill de ha istället för jobbskatteavdraget, säger han.
  Dan Andersson menar att regeringen och Socialdemokraterna är tillbaka till år 1900 då det viktigaste för politikerna var att stirra sig blinda på statens finansiella tillgångar.
  Han vill, liksom LO och TCO krävt, ta bort det så kallade överskottsmålet i statsbudgeten för att göra det möjligt att satsa på investeringar för fler jobb, att rädda klimatet, en bättre hälsa och utbildning.
  Det säger regeringen och Socialdemokraterna nej till.

Med vid seminariet var också Loa Brynjulfsdottir, generalsekreterare för Nordens fackliga samorganisation. Hon hoppas att fack och arbetsgivare kan enas om avtal som stimulerar till en grön och hållbar utveckling. Hon menar att det blir allt viktigare när inte politikerna tar sitt ansvar och ger utrymme för de investeringar som krävs. Loa Brynjulfsdottir drog liknelsen med den kokta grodan.
  – Om du lägger en groda i kokande vatten hoppar den ur. Men om du lägger grodan i kallt vatten som långsamt värms upp blir den kvar och dör så småningom. Vi är grodan och måste göra något innan det är för sent, säger hon.