Moderaternas ekonomiska seminarium under Almedalsveckan ägnades nästan helt åt avtalen om yrkesintroduktion. En fråga som också statsminister Reinfeldt gav stort utrymme i sitt tal härom kvällen.
Kommunals ordförande presenterades som en ”konstruktiv part i arbetet”.
  Annelie Nordström berättade för lyssnande moderater och andra om verkligheten inom framför allt äldreomsorgen. Hon talade om att omsorgsområdet – Sveriges största arbetsmarknad – behöver fler vägar in för olika målgrupper och att behovet av att rekrytera personal inom äldreomsorgen är akut:
  – Avtalen nu är ett svar på de stora rekryteringsbehoven som vård- och omsorgsbranschen själva har skapat. De kommer att öppna upp och göra branschen attraktivare, men det behövs också fler insatser, sade Annelie Nordström.

Hon tog upp de dåliga arbetsvillkoren som ett avgörande skäl för unga att inte söka sig till omsorgen – ett problem som inte löses i och med att avtalen är på plats.
  Annelie Nordström berättade att Kommunal drivit på arbetsgivarna om liknande avtal redan i början av 1980-talet, men att de då gav kalla handen.
  – Drivkraften nu är att det behövs rekrytera personal. Vi har en katastrofal situation när det gäller rekrytering.

Anders Borg startade hela seminariet genom att konstatera att samverkan på arbetsmarknaden ligger i tiden.
  – Yrkesintroduktionen är inte i första hand en arbetsmarknadspolitisk insats. Idén är att skapa ett brett system för de allra flesta som kommer ut ur gymnasieskolan.
  Grunden för alla avtal om yrkesintroduktion är att arbete kombineras med utbildning och handledning. Staten går in med stöd för delar av innehållet. Regeringen tänker sig att 6-7000 personer kan få yrkesintroduktion under det första året, med en större omfattning på sikt.
  Hur många det verkligen blir är oklart. Men i förortskommunen Järfälla utanför Stockholm tror kommunstyrelsens ordförande Cecilia Löfgren (M) på ett hundratal platser inom en snar framtid. Järfälla har 68 000 invånare.
  – Inom den kommunala äldreomsorgen skulle vi kunna ha 100 platser, och mer på sikt. Hälften av vår äldreomsorg utförs av externa så potentialen som helhet är ännu större, sade Cecilia Löfgren.

De första fem åren gäller det enbart för arbetsgivare med kollektivavtal, därefter ska det vara öppet för alla.
  Parterna inom handeln, industrin och vård- och omsorg har redan avtal på plats. Anders Borg tror att det kommer fler redan under hösten. Han nämnde bland annat hotell- och restaurangbranschen, transport-, bygg- och fastighetssektorn.
  – Avtalen kommer att se väldigt olika ut. Vi ska ha mycket stor öppenhet för formerna. De kanske kan hitta helt andra modeller än de vi har nu. Sedan ska vi gå tillbaka till Kommunal, industrin och handeln och titta på vad som fungerar och vad som inte fungerat. Det här kommer att ta tid att bygga ut. Det är inte enkelt att skapa ett system som inte finns, sade Anders Borg.

Oron för att avtalen skulle ha en lönedumpande effekt är obefogad, menade Juhana Vartianen, generaldirektör på finska Statens Ekonomiska Forskningscentral. Det handlar snarare om att grupper med svagare ställning på arbetsmarknaden – till exempel unga och invandrare – får en väg in.
  – Det är inte så att systemet gör att de som kommer in därmed ”tar” arbete av andra. Antalet arbetade timmar är inte konstant, det kan inte betonas nog, sade Juhana Vartiainen.
  Anders Borg tror inte heller på någon lönedämpande effekt och menade att det inte finns någon lönekostnadsproblematik i Sverige.
  På frågan om Annelie Nordström var orolig för att avtalen ska påverka ingångslönerna eller orsaka lönedumpning svarade hon:
  – Jag känner ingen oro kopplad till avtalen, men skulle vi märka … så är de här avtalen uppsägningsbara.

Kommunal har tecknat två avtal om yrkesintroduktion med Sveriges Kommuner och Landsting. Det ena vänder sig till ungdomar som gått vård- och omsorgsprogrammet eller en vårdutbildning genom Komvux. Det andra vänder sig till ungdomar utan yrkesutbildning men med intresse för omsorgsyrkena.
  Grunden för alla avtal om yrkesintroduktion är att arbete kombineras med utbildning och handledning. Staten går in med stöd för delar av innehållet.