Kommunal har träffat ett nytt avtal med SLA, Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet. Avtalet för anställda i jordbruket har tarifflöner och gäller från 1 juni 2013 till 30 juni 2016.
  – De som har mest erfarenhet höjs lite mer, säger Kommunals ombudsman Jörgen Gustavsson.
  Lägstalönerna höjs också med 6,8 procent i genomsnitt. Men höjningarna fördelas även där olika på olika grupper.

En stötesten i förhandlingarna har varit den tid som arbetsgivaren kan lägga ut ett schema.
  – Till exempel under ett par månader när det inte är högsäsong kan du jobba 30 timmar i veckan. Sedan är det är högsäsong kan du jobba 50 timmar i veckan. De försökte ju få den här begräsningsperioden utökad, men det har vi lyckats hålla emot, säger Jörgen Gustavsson.
  Nytt är att tiden med extra föräldrapenning förlängs till sex månader från den första januari 2014.
  Reglerna för visstidsanställningar ändras.
  – Förut kunde man ha ett vikariat eller tidsbegränsad anställning i tre år. Nu kan den bara vara i två år. Men man kan ju blanda anställningar och då kan man i värsta fall komma upp i fyra år, säger Jörgen Gustavsson.

Möjligheten att anställa vid tillfällig arbetsanhopning försvinner. Nu finns endast säsongsanställning, allmän visstidsanställning och vikariat.
Avtalet innehåller också en rekommendation att anställningsavalet ska skrivas direkt när anställningen börjar eller så fort det kan ske.