Behovet av arbetskraft inom vården och omsorgen beräknas bli mycket stort de närmaste decennierna. Frågan är hur många unga som är intresserade av att jobba i en sektor som ofta präglas av tuffa arbetsvillkor och låga löner. Det diskuterades vid ett seminarium under Moderaternas dag i Almedalen.
  Entreprenören Oscar Lundin, som står bakom initiativet Ung omsorg, menade att välfärden blir mer attraktiv för unga om de får många arbetsgivare att välja mellan. Han fick medhåll av Peter Norman (M), finansmarknads- och kommunminister, som mindes sin egen tid som sjukvårdsbiträde på Karolinska sjukhuset för mer än 30 år sedan.
  – Det som slog mig då var att det fanns kvinnor som hade en massa idéer om hur de ville utveckla sitt arbete. Problemet var att det inte fanns någon att gå till för att förverkliga dem.

Annelie Nordström köpte inte resonemanget – åtminstone inte helt. Enligt henne har privatiseringarna inom välfärden inte löst kommunalarnas problem.
  – Jag har börjat tappa den tron, tyvärr. Arbetsvillkoren har inte blivit bättre. Vad våra medlemmar kan välja på idag är väldigt många dåliga arbetsgivare. De privata företag som har gett sig in i välfärdsbranschen har mycket kvar att bevisa.
  Peter Norman ville nyansera bilden av en svensk välfärd i akut kris. När han reser runt i landet möts han oftast av verksamheter som fungerar bra, sade han. Även på den punkten fick han mothugg av Annelie Nordström.
  – Alla jag träffar älskar sitt arbete, men man hatar sina arbetsvillkor. Det berättar de för mig som facklig företrädare, men kanske inte för dig.

Lönefrågan fick också stort utrymme i diskussionen. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro sade att hennes medlemmar visserligen fick högre löner när privatiseringarna tog fart, men att den utvecklingen nu har avstannat. Som exempel nämnde hon att Sjuksköterskeupproret – en sammanslutning av nyutbildade sjuksköterskor som vägrar ta jobb för under 25 000 kronor i månaden – har mötts av en hel del kritik.
  – Föreställningen att vårdyrket är ett kall lever tyvärr kvar. Det kommer inte ungdomarna i framtiden att acceptera, och det är jag väldigt stolt över.
  Peter Norman kommenterade lönerna i välfärden så här:
  – Jag tror att det är lite av en naturlag att de måste höjas, men jag tycker inte att lönefrågan är något för staten. Det får Annelie fixa ihop med sina SKL-kompisar.

Annelie Nordström höll med om att det är arbetsmarknadens parter som ska komma överens, men påpekade samtidigt syrligt att staten inte kan frånsäga sig allt ansvar.
  – Idag har vi ett Medlingsinstitut som har som första uppgift att se till att inga kärringar går förbi industrin.