I år höjs lönerna i genomsnitt med 530 kronor från den 1 september. I detta finns en individgaranti på 265 kronor per heltidsanställd. Om lönerna inte är klara före den 1 november träder en stupstock in, då utfaller ytterligare en individgaranti på 130 kronor. Liknande regler gäller de kommande åren.
  – Det här är ganska unikt, har man inte förhandlat färdigt inom två månader så är det 75 procents individgaranti. Det har vi inte på så många andra avtal. Vi skulle väl helst önska att det var 100 procents individgaranti, men trenden går åt andra hållet, säger Kommunals ombudsman Lars Fischer.
  Lägstalönen höjs med samma belopp som övriga löner, nuvarande lägstalön på 18 414 höjs till 18 944 kronor i år. Ersättningarna höjs med 6,8 procent under perioden.

Reglerna för branschvanetillägg förändras. Detta efter att Fastighetsanställdasförbund gjort samma förändring i sitt avtal. Tidigare har två års vana gett ett tillägg på 600 kronor. Nu krävs tre år. Fem års vana har tidigare gett ett tillägg på 400 kronor. Nu krävs sex år. Men från 2015 höjs det tillägget till 550 konor per månad.
  – I och med den förändringen fick vi 150 kronor extra för sex år. Att få in pengar i branschvanestegen det har vi försökt sedan 2007 och inte fått in någonting tidigare. Det här är vi nöjda med, säger Lars Fischer.
  Nya regler gäller för hur vikariat och allmän visstid kan räknas ihop under en femårsperiod.
  – Förut var det två år plus två år. Nu är det tre plus ett eller ett plus tre. Det är fortfarande totalt fyra år. Det var en av de eftergifter vi fick göra för att få 1 700. Vi ser att när medlemmar närmar sig de två åren slutar deras telefoner att ringa för att arbetsgivaren riskerar att behöva tillsvidareanställa dem. Här får man ytterligare ett år på sig att jobba om det är en arbetsgivare som resonerar på det sättet, säger Lars Fischer.

Reglerna för övertidsersättning ändras. Tidigare har övertidsersättning utgått om man beordrats att arbeta mer än 40 timmar per vecka eller mer än åtta timmar per dag. Nu får man övertidsersättning om man beordrats arbeta mer än 40 timmar på en fyra veckorsperiod/kalendermånad eller nio timmar per dag.
  – Det var det andra som vi sålde. Jag tror inte att det har så stor betydelse, men det får framtiden utvisa, säger Lars Fischer.
  Han är också nöjd med att avtalet nu säger att arbetsgivaren skriftligen ska meddela facket vilka som nyanställs. Det gör det lättare för Kommunal att kolla upp om rätt lön sattas, men även att värva medlemmar.
  Avtalet innebär att föräldrapenningtillägget förlängs till sex månader.
Villkoren gäller cirka 3 000 av Kommunals medlemmar som städar bland annat skolor, förskolor och sjukhus på entreprenad. Avtalet löper från 1 september 2013 till 31 augusti 2016.

Serviceentreprenad (Almega Tjänsteförbunden)

Löneökningar i genomsnitt per avtalsår:
2013: 530 kronor. Individgaranti 265 kronor.
2014: 560 kronor. Individgaranti 280 kronor.
2015: 610 kronor. Individgaranti 305 kronor.
Lägstalöner:
2013: 18 944 kronor.
2014: 19 504 kronor.
2015: 20 114 kronor.
Ersättningarna höjs:
2013: 2,1 procent.
2014: 2,2 procent.
2015: 2,5 procent.