En ny arbetslöshetsförsäkring skulle kunna se ut så här: en ny form av grundförsäkring med a-kassa som komplement för dem som är berättigande till det. Grundförsäkringen skulle ligga på en nivå som gör att man i möjligaste mån inte skulle behöva försörjningsstöd för att klara sig.
  Så går i alla fall diskussionerna i Socialförsäkringsutredningen, berättade Irene Wennemo under ett seminarium i Almedalen.
  Irene Wennemo, har varit huvudsekreterare i Socialförsäkringsutredningen (men fick  för en kort tid sedan lämna den efter att ha blivit nominerad till ordförande för Socialdemokratiska kvinnoförbundet).

Många som inte är berättigade till ersättning från arbetslöshetsföräskringen i dag är det för att de inte har arbetat.
Utredningen har därför diskuterat hur vägen in för dessa personer skulle kunna se ut. Och där har alla partiet varit överens – utom Socialdemokraterna.
  – Den tekniska lösningen handlade om att införa ett ”sökvillkor”. Det vill säga är man aktivt arbetssökande under en viss period får man också rätt till ersättning. alla partiet var överens utom Socialdemokraterna som inte var positiva, de sade nej till ett sökvillkor, berättar Irene Wennemo.