Mikael Damberg i Almedalen 2013.Mikael Damberg visar kurvor och staplar för intresserade åhörare.
Foto: Liv Beckström
 

Mikael Damberg (S) pekar på röda och blåa kurvor och staplar som visar partiets granskning av hur regeringen infriat sina tre vallöften om minskat utanförskap, mer kunskap i skolan och (ännu) lägre samhällsklyftor. Så har det inte blivit: Andelen långtidsarbetslösa har tredubblats, andelen icke behöriga elever i grundskolan ökar och är nu 12,5 procent, kunskaperna hos eleverna i läsförståelse och matte fortsätter sjunka, medan den relativa fattigdomen ökar.  Det betyder hur många hushåll som har en disponibel inkomst under 50 procent av medelinkomsten. 
  ”Om man jämför likadana tidsperioder, och tar bort kapitalvinsterna, ser man att inkomstuttvecklingen under den borgerliga regeringen varit klart mer skev än under den socialdemokratiska”, skriver S i rapporten.