Kommunals avtal med SLA för trädgårdsanläggare, golfbanearbetare, djursjukvårdare och trädgårdsodling är tarifflöneavtal. De nya avtalen löper på 36 månader med undantag för djursjukvård på 37 månader. Löneökningarna varierar något. För trädgårdsanläggare ökar lönen i genomsnitt med 1 755 kronor under perioden, för golfbanearbetare med 1 658 kronor, för djursjukvårdare med 1 684 kronor och för arbetare i trädgårdsodling med 1 753 kronor.

Avtalens lägstalöner höjs med 6,66 procent under avtalsperioden, med undantag för djursjukvårdare som får en höjning med 1,07.
  – Lägstalönerna har inte höjts fullt ut. Det ser lite olika ut på olika avtal. Men det här är ju är tarifflöner så där stannar 16-, 17- och 18-åringarna bara ett år, sedan hoppar de vidare. Förra året fick de lika mycket. Nu har vi valt att lägga på yrkesarbetare så att de får ordentligt, säger Jörgen Gustavsson.
  Nytt är att tiden med extra föräldrapenning förlängs till sex månader från den första januari 2014. Tidigare har avtalen gett två månader för den som varit anställd ett år och tre månader för den som varit anställd två år.

Reglerna för visstidsanställningar ändras så att det ska gå snabbare att få fast jobb.
  – Förut kunde man ha ett vikariat eller tidsbegränsad anställning i tre år. Nu kan den bara vara i två år. Men man kan ju blanda anställningar och då kan man i värsta fall komma upp i fyra år, säger Jörgen Gustavsson.
  Möjligheten att anställa vid tillfällig arbetsanhopning försvinner. Nu finns endast säsongsanställning, allmän visstidsanställning och vikariat.
  – Förut fanns ju inte allmän visstidsanställning i de här avtalen. Det var det bytet vi gjorde, de fick in den och så fick vi ned antalet år som man kunde ha en tillfällig anställning, säger Jörgen Gustavsson.

Ett av Kommunals krav var att man ska anställningsbeviset när man börjar sin anställning. Resultatet blev en rekommendation att anställningsavalet ska skrivas direkt när anställningen börjar eller så fort det kan ske.
  När det gäller trädgårdsanläggning var en av de viktigaste frågorna för Kommunal att beredskap och beredskapsersättning skulle regleras i avtalet. Det gäller framför allt snöröjning. Enligt Jörgen Gustavsson blev frågan en av de som var svårast att lösa.
  – Vi var inte överens, vi fick bara dåliga bud som vi förhandlade upp så gott vi kunde. Men till sist sa vi att vi inte tar det. Det var för dåligt och då är det svårt att komma ur det sedan. Nu kommer vi jobba hårdare för att få lokala avtal.

Golfbanearbetarnas ob-ersättning var en annan stridsfråga. Enligt Jörgen Gustavsson ville arbetsgivarna ta bort rätten till en halvtimmes ob-ersättning på morgonen.
  – Det tog lång tid innan vi kom överens. Men vi lyckades hålla emot, det ser vi verkligen som en framgång.
  För golfbanearbetare krävde facket att begränsningsperioden för beräkning av ordinarie arbetstid skulle kortas från åtta till fyra månader. En fråga som drivits tidigare, då blev resultatet en arbetsgrupp. När Kommunal framförde kravet i årets förhandlingar möttes det med förvåning från SLA som betonade att golfbranschen är säsongsberoende. Förändringar uteblev.
  – Arbetsgivarna krävde en utökad begräsningsperiod. Vi ville ha en minskning för det kan bli för stor arbetsmängd på sommaren. Men vi stannade där vi står i dag, vi lyckades stå emot arbetsgivarnas krav, säger Jörgen Gustavsson.

I avtalen för trädgårdsodling och djursjukvård fanns tidigare en regel att man skulle få schemat en månad innan. Men enligt de nya avtalen kan nu arbetsgivaren lämna det 14 dagar innan det börjar gälla.
  – Det var någonting som vi fick ge med oss på. Så är det på nästan alla andra avtal, säger Jörgen Gustavsson.
  Tidigare har djursjukvårdare fått kompensation om nationaldagen infallit en lördag eller söndag. Nu försvinner den, i stället ökas lönerna med 0,12 procent.
  Kommunal krävde också att jour och jourersättning ska regleras i avtalet för djursjukvårdare. I dag sker det lokalt. Resultatet blev att frågan diskuteras i en arbetsgrupp.

Avtal med SLA

Avtal djursjukvård gäller från 1 juni 2013 till 30 juni 2016 (37 månader).
Genomsnittlig höjning under perioden: 1 684 kronor
Lägstalönerna höjs:
2013: 2,1 procent
2014: 2,31 procent
2015: 2,5 procent
Ersättningarna höjs med 6,89 procent under perioden.

Avtal trädgårdsodling gäller från den 1 maj 2013 till 30 april 2016 (36 månader).
Genomsnittlig höjning under perioden för yrkeskunniga arbetare 1 753 kronor.
Lägstalönerna höjs med 6,66 procent under perioden.
Ersättningarna höjs med 6,66 procent under perioden.

Avtal golfbanor gäller 1 maj 2013 till 30 april 2016 (36 månader).
Genomsnittlig höjning under perioden: 1 658 kronor.
För arbetare 19 år och yngre samt 19 år och två säsongers yrkesvana höjs lönen med 80 procent.
Lägstalönerna höjs med 6,66 procent under perioden.
Ersättningarna höjs med 6,66 procent under perioden.

Avtal trädgårdsanläggning gäller 1 maj 2013 till 30 april 2016 (36 månader).
Genomsnittlig höjning under perioden: 1 755 kronor.
Lägstalönerna höjs med 6,66 procent under perioden.
Ersättningarna höjs med 6,66 procent under perioden.

För alla avtalen har pensionsavräkningar gjorts för den pensionsplan som antogs av LO och Svenskt Näringsliv 2007.