Det var i januari 2010 som en man och en kvinna blev utsatt för trakasserier på grund av sin etniska tillhörighet av en bussförare. Bussföraren trodde att kvinnan hade tryckt på stoppknappen med flit utan att gå av och sa bland annat något i stil med ”åk hem till talibanland”, samt slog till kvinnan på knät och kallade paret idioter. Bussföraren har erkänt, men hävdar att han bara tog bort kvinnans knä från elementet, att mannen då sa något på ett språk han inte förstod och att det provocerade honom. Han förnekar att han kallat dem idioter och har sagt att han var stressad.

Tingsrätten dömde Veolia att betala 20 000 kronor var till mannen och kvinnan och beloppet fastställdes i juni i Svea Hovrätt. Domstolarna motiverar beloppet med att kränkningen inte har fått några stora praktiska konsekvenser för paret.
  Men DO anser att ersättningen är för låg och att den därmed inte har den avskräckande effekt som var tanken med den nya diskrimineringslagen från 2009 och som EU-rätten kräver. De vill att mannen och kvinnan får 100 000 kronor var och har därför begärt prövningstillstånd i Högsta Domstolen.
  – Syftet med diskrimineringsersättningen är att den både ska ge en rimlig kompensation till den som drabbats av en kränkning och dels verka avskräckande för att effektivt motverka diskriminering i samhället. Som en effekt av detta bör ersättningens storlek vara högre för företag med hög omsättning, säger Laine Nõu Strömgren, processförare på DO, i ett pressmeddelande.

Fall som tas upp i Högsta Domstolen får en prejudicerande effekt, vilket betyder att det blir vägledande för hur liknande fall ska bedömas.
  Veolia vidtog enligt domen flera åtgärder efter händelsen. Bussföraren tilldelades en skriftlig varning och har fått gå en kurs i kundbemötande. Veolia kallade även förarna i den aktuella staden till flera arbetsplatsmöten under 2011 för att framhålla vikten av ett bra bemötande av passagerarna. Paret har fått en personlig ursäkt av företagets affärschef.