– Det är kanon, för vi har inte haft någon föräldraförsäkring på det här avtalet. Vi har fått 1 700 kronor, det känns också riktigt bra, säger Kommunals ombudsman Britt-Marie Höglund.

Medellönen för personliga assistenter på KFO-avtalet är 21 500 kronor. Den första augusti i år höjs lönerna med 500 kronor, kommande år höjs de med 550 och 650 konor. Individgarantier saknas. Ersättningarna för jour samt obekväm arbetstid höjs med 6,8 procent under avtalsperioden. De höjningarna sker dock 1 januari. Samma datum gäller höjningen av lägstalönerna.
  I dag finns lokala avtal om jourtid som ger möjlighet till undantag från arbetstidslagens begränsning på 48 timmars jourtid på fyra veckor eller 50 timmar i månaden.

I syfte att fler ska få högre sysselsättningsgrader har avtalet fått nya regler. Enligt dem ska lokala överenskommelser träffas om utökad jourtid i de fall det leder till högre sysselsättningsgrad. Krav ställs på att hänsyn tas till den anställdes hälsa och familjesituation.
  – Det är bra, för vi vet att har arbetsgivaren utnyttjat det här. Vi har många deltidare. Nu tycker vi att vi fått mer staket och regler kring att arbetsgivaren tar ut mer jourtid. Vi hoppas på högre sysselsättningsgrader, säger Britt-Marie Höglund.
  Om facket ser att regeln missbrukas kan den sägas upp.
  Avtalet ger nu arbetsgivaren möjlighet till att förlänga provanställningen. Det gäller om den anställde varit frånvarande och i så fall förlängs anställningen med en tid som motsvarar frånvaro.

KFO-avtalet har inte tidigare gett rätt till utfyllnad av föräldraförsäkringen. Under förutsättning att LO och KFO kommer överens om villkoren gäller försäkringen från 1 januari nästa år.
  Det gör det nya avtalet under förutsättning att KFO och LO kommer överens om villkoren.
  Avtalet gäller cirka 4 800 av Kommunals medlemmar och är på 37 månader (1 augusti 2013 – 31 augusti 2016). Sista året är uppsägningsbart.

Löneökningar per år

KFO-Personlig assistans avtalet gäller från den 1 augusti i år till och med den 31 augusti 2016.
Löneökningar i genomsnitt från den 1 augusti respektive år:
2013: 500 kronor.
2014: 550 kronor.
2015: 650 kronor.
Lägstalönen för den som fyllt 18 år höjs den 1 januari respektive år:
2014: 333 kronor till 17 003 per månad. Eller med 1,93 till 98,85 per timme.
2015: 390 kronor till 17 393 per månad. Eller med 2,27 till 101,12 per timme.
2016: 435 kronor till 17 828 per månad. Eller med 2,53 till 103,65 per timme.