– Det verkar som att etnicitet spelar stor roll när det gäller sämre villkor, säger rapportförfattaren, Kommunals utredare Yeshiwork Wondmeneh.
  Kommunal presenterade på måndagen (1 juli) siffror ur sin medlemsundersökning i Almedalen.
  Det är visstidsanställningar, tillfälliga vikariat, springvikariat med mera som är vanligare för utlandsfödda, anställda i äldreomsorgen. Cirka 29 procent av de utlandsfödda har de otrygga anställningsvillkoren, enligt rapporten, medan motsvarande siffra för svenskfödda är 19 procent.

Utbildning är inte huvudproblemet, det är nästa lika vanligt att de utlandsfödda omsorgsarbetarna har någon form av omsorgsutbildning, som de svenskfödda. Däremot är de otrygga villkoren dubbelt så vanliga bland utbildade utlandsfödda än i gruppen svenskfödda.
  – Skillnaderna kan bara förklaras med en strukturell diskriminering, som även tillämpas av de offentliga arbetsgivarna, sade Yeshiwork Wondmeneh.
  Rapporten visar också bland annat att:
  • Det är dubbelt så vanligt att utlandsfödda män jobbar i äldreomsorgen jämfört med män födda i Sverige.
  • 24 procent av de utlandsfödda har mer än ett arbete. Bland svenskfödda är motsvarande siffra 17 procent.

I den efterföljande paneldebatten fick Kommunal och LO en känga av Ardalan Shekarabi, S-riksdagsman.
  – Under alla mina år i politiken har jag bara träffat en handfull människor med maktpositioner på LO-sidan, som har utländsk bakgrund. Det är lite bättre inom TCO. Men Kommunal har ingen framtid om man inte gör något åt det här, sade Ardalan Shekarabi.

Tre krav från Kommunal

Kommunal presenterar i rapporten tre krav som ska förbättra situationen.
1. Arbetsgivare och fack måste tillsammans ta ansvar för att bekämpa diskriminering i anställningarna.
2. Fler fasta jobb och begränsa möjligheterna till visstid hos samma arbetsgivare.
3. Förbättra validering, introduktionsutbildningar i svenska språket och möjligheterna till praktik och jobb för nyanlända.