– Vi upprätthåller fortfarande en god kvalitet men det sker på bekostnad av personalens arbetsmiljö. Det är de som offrar sig, sade Helene Hellmark Knutsson i samband med en utfrågning av vårdföretaget Aleris under Almedalsveckan.
  Hon nämnde personalbristen som ett av tre huvudproblem som den här S-gruppen har identifierat, men hon sade samtidigt att gruppen precis börjat sitt arbete och exakt hur partiet kommer att tackla sjukvårdsfrågorna inför valet är för tidigt att säga.

Helene Hellmark Knutsson (S), landstingsråd i Stockholm.Helene Hellmark Knutsson.
Foto: Erja Lempinen

Till Kommunalarbetaren sade Hellmark Knutsson efter utfrågningen att hon gärna ser en satsning på specialistutbildningar för undersköterskor.
  – I dag ser vi att undersköterskorna trängts undan både i primärvården och i sjukhusvården. Vi tror snarare att det behövs fler undersköterskor, men att det också kan behövas specialistutbildning även för dem.
  Situationen inför sommaren är alarmerande ur arbetsmiljösynpunkt, något som Kommunalarbetaren belyst i flera artiklar. Inför sommaren kan undersköterskor tvingas avstå sina semestrar till exempel.
  Kan man vänta till efter valet med att göra något?
  – Nej vi skulle behöva göra något redan nu angående arbetsorganisationen. Skifttiderna sliter på medarbetarna och gör att några väljer att gå ner i tid för att man inte orkar. Vi behöver ha fler på heltid och då behöver vi se till att det blir arbetstider som funkar med familj och så men också att man hinner med återhämtningen.
  Men vad skulle behöva göras åt den akuta situationen?
  – Vi skulle behöva se till att vi får en bättre arbetsorganisation och en bättre arbetsmiljö. På sikt skulle vi behöva rekrytera fler också men det får man se hur snabbt det kan gå, sade Helene Hellmark Knutsson.

Förutom personalbristen pekade Hellmark Knutsson ut överbeläggningar och vårdplatsbristen som två andra huvudproblem. Hon kritiserade alliansen för att vara allt för fixerad vid ”sina system” som LOV och annat, men sade ingenting om vad S vill göra med LOV vid ett eventuellt makskifte i valet nästa år.