Kampanjen Right to water drivs av facken för de offentliganställda i Europa. Målet var att samla in en miljon namn i protest mot privatisering av vattnet. Vid en miljon namn är EU-kommissionen skyldig att ta upp frågan. Kommunal har varit delaktigt i kampanjen och anställt två personer på heltid för att samla in namn. För en månad sedan hade hela kampanjen fått ihop 1,5 miljon namn och nu är antalet uppe i 1,7 miljoner.

Det verkar ha gett resultat. För några dagar sedan uttalade sig EU-kommissionären Michel Barnier, som är ansvarig för EU:s inre marknad, och försäkrade att vattnet inte kommer privatiseras. Han tillbakavisade rykten om att kommissionen har försökt smyga in privatisering bakvägen och sa att det aldrig har varit deras intention. Barnier meddelade också att han kommer föreslå kommissionen att fatta ett beslut om att vattnet inte ska privatiseras.
  – Det är väldigt viktigt att han säger så och att han har uppmärksammat kampanjen. Det kan man se som en delseger, även om inget är klart. Men det är ju på EU-nivå, sen kan varje land ändå göra som de vill, säger Emma Nilsson, kommunikationschef på Kommunal.

Emma Nilsson säger att i länder som har drabbats hårt av den ekonomiska krisen, som Italien och Grekland, så har bankerna ibland krävt att staten ska sälja vattenverken för att spara pengar. En politisk markering från kommissionen kan i alla fall försvåra det, menar hon.
Men även om kampanjen med råge har nått sitt mål så fortsätter insamlandet, eftersom alla länder inte har nått sina individuella mål. I Sverige sattes målet till 150 000 namn, men än så länge har man bara fått ihop 8 000.
  – Det har rullat på, men väldigt långsamt. Men vi fortsätter och kommer fortsätta till september, vi vill ha in vår andel, säger Emma Nilsson på Kommunal.

Right2Water

Right2Water drivs som ett medborgarinitiativ i EU, det första någonsin. Trots att kampanjen har nått och överstigit målet på 1 miljon namn så fortsätter den till 9 september eftersom alla länder inte har nått sina mål.
Kraven i kampanjen är:
1)
Vatten och sanitet garanteras för alla i EU.
2) Mänskliga rättigheter före marknadsintressen: Vatten ska inte avregleras.
3) Tillgång till vatten och sanitet för alla i hela världen. Mer information finns på kampanjens Facebook-sida. Där går det också att skriva under uppropet.