– Det kan finnas behov att utveckla a-kassornas roll. Vi har tittat på Danmark, där a-kassorna också sysslar med coachning, arbetsförmedling och omställningsfrågor. Det skulle innebära att vi tog vara på den branschkännedom a-kassorna besitter, sade utredningens ordförande Gunnar Axén (M) vid ett a-kasseseminarium under Almedalsveckan.
  Harald Pettersson, ordförande i a-kassornas samorganisation, avvisar inte förslaget.
  – Det är positivt om man ser på oss som att man vill utöka vårt uppdrag. Vi har börjat föra resonemang med a-kassorna om det här.

Socialförsäkringsutredningen, som har i uppdrag att även se över sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen, skissar på ett förslag, känt sen tidigare, om en allmän grundförsäkring som byggs på med frivilliga försäkringar.
  Men Gunnar Axén sade att det kan bli en uppgörelse, som inte alla åtta riksdagspartier står bakom. 
  – Vi vill ha en bred uppgörelse. Och med bred uppgörelse menar jag att fem partier ska vara överens.
  Det uttalandet retade upp Sacos samhällspolitiske utredare, Gunnar Wetterberg.
  – Det innebär att han ser en uppgörelse mellan alliansen och Miljöpartiet framför sig.  En utredningsordförande som sätter ambitionen så lågt får man hoppas blir överkörd.

Seminariet som arrangerades av A-kassornas samorganisation hade som huvudtema, taket i a-kassan, som legat på samma nivå i 11 år. En granskning av finansminister Anders Borgs (M) uttalande om att en höjning av taket i a-kassan med 100 kronor skulle leda till runt 30 000 färre sysselsatta, presenterades. Tre ekonomidoktorander vid Stockholms universitet har använt sig av finansdepartementets beräkningsmodell och kommit fram till en helt anan slutsats. Det går inte att räkna fram något samband mellan a-kassan och sysselsättningen, enligt rapporten.
  – Beräkningarna är behäftade med väldigt stora osäkerheter. Och det är väldigt svårt att ge det en siffra över huvud taget, sade Agneta Berge, från nätverket Unga utredare.