– Innan vi fick klart med den frågan så var vi inte villiga att diskutera några andra punkter, säger bussföraren som KA har talat med.
  I avtalet står det nu att det bolag som får en ny entreprenad i första hand också ska ta över personalen.
  Det slås också fast att provanställningar inte ska tillämpas generellt samt att det finns möjlighet att tvista på det centralt. Dessutom inrättas en partsammansatt nämnd som ska övervaka att skrivningarna följs.

Bussarbetsgivarnas vd Peter Jeppsson har i en kommentar till TT velat tona ner betydelsen av avtalsskrivningarna och bland annat sagt att åtagandet inte är bindande.
  Men i förhandlingarna med Kommunal har det låtit annorlunda, enligt Kommunalarbetarens källa:
  – Det satt otroligt hårt inne fört Jeppsson. Vi blev väl klara med den frågan någon gång vid 4-5-tiden, natten till torsdagen (27 juni). Då först kom det ett bra besked. Sen rullade det på bra med den övriga förhandlingen under torsdagen.

Exakt hur det kommer att fungera återstår att se. Men flera i delegationen talar om ett genombrott och ett rejält inflytande i övertagandefrågan.
  – Min bedömning är att det är en stark skrivning, säger Kent-Åke Prim, bussförare och avtalsdelegerad från avdelning Väst.
Ansvaret för att följa upp de centrala skrivningarna, ligger nu delvis på Kommunals lokala fackliga organisationer, säger Conny Ilandersson, bussförare och avtalsdelegerad från avdelning Sydost.
  – Det ligger mycket jobb på oss nu. Men nu har vi ett medel. Det ska följas upp så att det går rätt till, säger han.

Över huvud taget är det positiva tongångar från de avtalsdelegerade.
Peter Wounsch, reparatör och avtalsdelegerad från avdelning Skåne, kan inte peka ut någon särskild punkt han är extra nöjd med utan pekar på helheten.
  – Det är en klar seger. Vi har visat framfötterna och gått på medlemmarnas linje och Kommunal har inte släppt greppet, säger han.
  Kent-Åke Prim, från avdelning Väst, är övertygad om att det var strejkvapnet som gav effekt.
  – Absolut. Det är ingen tvekan om det. Vi hade inte fått en så stark skrivning om övertagande av personal annars.
  Finns det någon fråga du är mindre nöjd med?
  – Det skulle vara att vi inte lyckades få igenom 11 timmars dygnsvila i så fall. Men frågan lever kvar även om vi inte har någon direkt regel i avtalet.

Peter Wounsch hoppas att överenskommelsen om att de lokala facken ska få inflytande över arbetstiden, även kan täcka in frågan om dygnsvila.
  – Vi kommer säkert få en hel del jobb med flera skrivningar. Men det tror jag, säger han.
  Conny Ilandersson, avdelning Sydost tar upp den lägre höjningen av ingångslönerna, som något mindre bra i avtalet.
  – Man är inte nöjd med allt. Men man ska inte ligga så länge på den lägsta tarifflönen så jämfört med vad vi fick i övrigt så var det nog värt det.