Det började med Barnmorskan i East End, minnena från en barnmorska i Londons East End på 1950-talet som sedan blev en stor succe´som TV-serie (även i SvT). Berättelserna om lidandet och glädjen runt förlossningarna i ett socialt utsatt förflutet följs nu upp med en mycket välskriven roman från depressionens Virginia i USA åren efter börskraschen på 1930-talet.
  Till West Virginia och en gård nära Hope River kommer Patience Murphy, som när berättelsen startar är 37, ensamstående, på flykt från sitt förflutna. Hon får överta ansvaret för hemförlossningarna i det allt fattigare West Virginia, där relationerna mellan svarta och vita är en viktig del av bokens stoff.  Hon kommer från strejkernas och de sociala upprorens Pittsburgh till Liberty, ett samhälle med ungefär 2000 invånare.

Romanen om Patience Murphy,  med en dramatisk historia av  kamp i bagaget, och hennes möten med familjerna och de födande kvinnorna skildras med sakkunskap och känslighet, liksom hennes relationer med grannarna, inte minst den svarta flickan Bitsy och veterinären Hester. Författaren som själv är barnmorska med lång erfarenhet även av hemförlossningar på landstbygden har åstadkommit en debut som inte går att släppa förrän den är färdigläst!